Kvalitet och miljö

Planta

Kvalitet för oss på ByggBröderna handlar om att alltid utföra ett gott arbete genom hela projektet. Engagemang, personlighet och stor kunskap är ledord för oss när vi pratar om kvalitet. Självklart följer vi också alla de kvalitets- och miljökrav som gäller i byggbranschen.

KVALITET

Vi använder oss av kvalitetssystemet ”Byggmästarkvalitet”. Kvalitetssystemet är utarbetat av Sveriges Byggindustrier, vilka även utbildat vår personal.

MILJÖ

Vi arbetar idag enligt normen Byggarmiljö I, och vi utvecklar vårt miljöarbete kontinuerligt. Källsortering sker efter egen manual anpassad till FAVRAB.