DSC00328

Sprider

Sprider

En spriderbil används huvudsakligen vid asfaltering av mindre ytor. Där det är svåråtkomligt med en asfaltsmaskin använder vi en sprider. En sprider kan monteras till ett lastbilsflak och manövreras med en fjärrkontroll; och genom en flexibel transportarm matas asfalten ut på rätt ställe och i rätt mängd. Genom att använda en spriderbil minimerar vi manuell handpåläggning och ökar effektiviteten.