DSC00278

Schaktmassor

Schaktmassor

Schaktmassor

Vid anläggningsarbete stöter du ofta på schaktmassor av olika slag. Efter avslutat arbete återvinns schaktmassor i form av jord, lera, sand, grus och makadam. Vi använder oss av modern teknik för att skilja materialen åt.