Asfaltskross Maskin Mekano

Betong

Ballast

Betong

Betongavfall kan faktiskt användas som ballast i ny betong. Genom att återanvända avfallet påverkar vi hela ekosystemet betydligt mindre, vilket i längden bidrar till miljövinster på sikt. För, restbetong eller riven betong kan faktiskt krossas sönder och användas som fyllnadsmaterial eller ballast i ny betong. Visste du att det till och med kan förlänga betongens livslängd? Det i sin tur ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar i längden.