DSC00323

Spriderbilar

DSC00328 (1)

Spriderbilar

När du ska asfaltera är det viktigt att ha rätt utrustning. Genom användning av spriderbilar vid asfaltläggning effektiviseras arbetet, sparar tid och förbättrar kvaliteten. En sprider monteras till ett lastbilsflak och manövreras med en fjärrkontroll. Spriderbilar används framförallt för utläggning av asfalt på mindre eller oregelbundet formade ytor. Med hjälp av en flexibel och fjärrstyrd transportarm kan asfalten matas ut i rätt mängd på rätt ställe.

Se utförda jobb här