Foretaget

Varla 6:22
Henrikssons Stenhuggeri

Projektet omfattar nybyggnation av en industribyggnad som omfattar stenhuggeri, lager, utställningsytor och kontor. Byggnaden byggs delvis i två plan. Entreprenaden innefattar även markarbeten kring den nya byggnaden.

Byggnaden ska uppföras med fribärande pålad betongplatta, ytterväggar av Parocelement på betongsockel. Mellanbjälklag av betong. Yttertaket ska förberedas för montage av solceller.

1 350 kvm kontor

1 590 kvm lager och verkstad