Rectangle 10

HABO - Stora kärr transformatorbyggnad

En totalentreprenad med projektansvar att utföra mark- och betongarbeten för transformatorbyggnad Stora kärr åt HABO Kraft i Habo Kommun som skall vara färdigställt i slutet av 2024.