Prefab Betongelement vs Fabriksbetong

2022 - 02 - 10
Prefab Fördelar

Pris och Tid
Oavsett om ett företag eller en privatperson som har bestämt sig för att starta ett byggprojekt, det första som man bör överväga är tid och pris. Enligt en svensk studie som publicerades vid Luleå Universitet “en prefabricerad stomme byggs färdigt på mindre än halva tiden jämfört mot en platsbyggd vilket är uppskattat då en byggnadsentreprenör oftast har stor press på sig att hinna färdigt med byggnationen inom en viss tid.” Det nämns också att prefabricerad betongelement är billigare än i platsgjutning speciellt för större projekt enligt artikeln.

Kvalitet och Projektledning
Det finns andra fördelar som prefabricerade betongelement har. Enligt statistiken är projekteringen mer effektiv och lättare när prefabricerade betongelement används. Egenkontroll görs under hela processen vid tillverkning av elementet, och det görs även en kontroll på färdig produkt för att CE-märka enligt Nordcert innan leverans. Kunden upplever ett bättre flöde i byggprocessen och litar på att vi lämnar en godkänd produkt.

Miljö
De flesta studier pekar på att prefabricerade betongelement är ett miljövänligare som de minskar materialspill och energipåverkan. Under byggskedet har en platsgjuten betongstomme med kvarsittande form ett utsläpp på 331kg CO2-ekv/m2 jämfört med ett prefabricerat element som har endast 276kg CO2-ekv/m2.
Dessutom, Prefabisolerade element är en specifik typ av prefabricerat beklädnadselement, kännetecknad av hög värmebeständighet som tillhandahålls av ett isoleringsskikt som är inklämt mellan två betongytor och fixeras tillsammans med mekaniska kontakter. Därför har de potential att erbjuda en värmeeffektiv beklädnadslösning för nya eller befintliga byggnader.

Montage
Tillverkningsprocessen tar hänsyn till montageordningen och levererar enligt tidsplan. Montageledaren skickar ett avrop efter önskad leverans. Det blir en snabb och säker montageprocess.
Vad tycker du om Prefab betongelement eller fabriksbetong nu? har du någon erfarenhet av att använda dem?
Tveka inte att ringa oss om du undrar om ditt projekt är en lämplig Prefablösning.

 


Referenser
Ahmed, A. M. T., & Gramescu, E. A. M. Contribution of Prefabricated Constructions to Reduce the Risk of Project Management.
O'Hegarty, R., & Kinnane, O. (2020). Review of precast concrete sandwich panels and their innovations. Construction and building materials, 233, 117145.
Osbäck, A. (2021). Betong, Prefabricera eller Platsbygga: Vad är det Billigaste, Snabbaste och Miljövänligaste alternativet?.
Priya, P. K., & Neamitha, M. (2018). A review on precast concrete. International Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(1).

ByggBröderna Betongavdelningen