Vår värdegrund

ByggBrödernas kunder ska uppleva företagets medarbetare som välutbildade, kompetenta, motiverade och ansvarstagande. Personlighet och kunden i fokus ska genomsyra hur vi arbetar, oavsett om projektet avser privat boende, företag eller offentlig miljö. Vi gör affärer med människor.