DSC09315

Jord

DSC09313

Jord

Det trädgårdsavfall du sorterar ut mals ner och kan återvinnas till kompostjord, biobränsle och biogas.