4 Maj Recyklingen25

Asfaltsläggare

4 Maj Recyklingen4

Asfaltsläggare

Vid mer krävande beläggningsarbeten använder vi oss av en asfaltsläggare, också kallad läggare. Det är en anläggningsmaskin som lägger asfalt på en stor yta, som vägar eller stora parkeringsplatser. En asfaltsläggare garanterar ett bra och prisvärt resultat. Efter asfalteringen är gjord packas ytan av en vält. Det innebär att du får en välskött, säker och hållbar beläggning för många år framöver.