GARANTI

Ban Garanti

• En kontaktperson per projekt.
• Vi följer ”Byggmästarkvalitet”.
• Vi arbetar enligt normen Byggarmiljö I.
• Alltid egna maskiner och verktyg .
• Håller det vi lovar. Ordning och reda.

> LÄS MER

Från det lilla till det stora

Privat, företag eller offentliga miljöer. Vi har lång och bred erfarenhet från de flesta typer av byggprojekt. Bredden gör att vi kan överföra kunskap från det ena segmentet till det andra. 

För mer omfattande projekt har vi också möjlighet att erbjuda ett komplett åtagande genom våra övriga bolag i gruppen såsom:

  • Ny- och ombyggnation
  • ROT-arbeten
  • Projektledning, bygglov, m.m
  • Grundläggning
  • Håltagning i betong
  • Övrig byggservice