Betongblock

Betongblock som staplas likt lego. Ingen fogning eller gjutning behövs.

Betongblocken fungerar som en lösning för att lagra och skilja av material som metallskrot, sand, flis, kompost, vägsalt och mycket mer. 

Blocken fungerar även som stödmur, skyddsmur, ballast, grundbalk, bullerväggar, översvämmningsskydd, brandvägg osv.

 

 

Om ni har frågor kontakta oss gärna:

Marie.Arvidsson@lbf.nu

jak@byggbroderna.com

 

 

 Uppld2

 

Betonguppl

Betongblock