Betongblock

Betongblock som staplas likt lego. Ingen fogning eller gjutning behövs.

Betongblocken fungerar som en lösning för att lagra och skilja av material som metallskrot, sand, flis, kompost, vägsalt och mycket mer. 

Blocken fungerar även som stödmur, skyddsmur, ballast, grundbalk, bullerväggar, översvämmningsskydd, brandvägg osv.

 

Läs mer i vår broshyr här.

 

Om ni har frågor kontakta oss gärna:

Marie.Arvidsson@lbf.nu

 Uppld2

 

Betonguppl

Betongblock